Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 20 145,62 1,40 20,12 165,73