Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 47 101,59 0,99 14,72 116,31