Yoga Centre

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Йога Център 185,77 1,8 25,95 211,72
Тераса 42,81