Office 3

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Офис 3 102,67 0,99 14,34 117,01