Office 1+2

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Офис 1+2 97,45 0,94 13,61 111,06