Cocktail-bar

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Коктейл-бар 224,56 2,17 31,37 255,93
Тераса 164,25