Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 7 93,99 0,91 13,13 107,12
двор 10,41