Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 6 125,9 1,22 17,59 143,49
двор 31,86