Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 5* 70,27 0,68 10,18 80,45
двор 33,9

* rented for a period of 36 months