Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 4* 140,69 1,37 20,38 161,07
двор 20,43

* rented for a period of 36 months