Apartments

Обект кв.м. процент от общата кв общи части обща кв.
Апартамент 3 127,76 1,24 18,51 146,27
двор 28,55